Vakumlu plastik kaplama sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

Vakumlu plastik kaplama sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

Vakumlu metalleştirme veya vakumlu biriktirme olarak da bilinen vakumlu plastik kaplama işlemi, yürütülmesi sırasında çeşitli zorluklar ve sorunlarla karşılaşabilir. Bu sorunlar kaplanan ürünlerin kalitesini ve üretim sürecinin verimliliğini etkileyebilir. İşte vakumlu plastik kaplama sürecinde karşılaşılan bazı yaygın sorunlar ve bunların potansiyel çözümleri:
Kaplamada İğne Delikleri veya Porozite:
Sorun: Kaplamadaki küçük delikler veya gözenekler bariyer özelliklerinin ve estetiğin azalmasına neden olabilir.
Çözüm: Alt tabaka yüzeyinin temizliğini artırın, kaplama parametrelerini ayarlayın ve kontaminasyonu ve gözenekliliği en aza indirmek için vakum odasının uygun şekilde gazdan arındırılmasını sağlayın.
Eşit Olmayan Kaplama Kalınlığı:
Sorun: Alt tabaka boyunca kaplama kalınlığındaki farklılıklar tutarsız görünüm ve performansa neden olabilir.
Çözüm: Düzgün biriktirme sağlamak için biriktirme oranları, alt tabaka dönüşü veya hareketi ve kaplama kaynağı konumlandırması üzerinde uygun kontrolü sağlayın.
Yapışma Sorunları:
Sorun: Kaplamanın alt tabakaya zayıf yapışması delaminasyon veya pullanmaya neden olabilir.
Çözüm: Yapışmayı iyileştirmek için alt tabaka yüzeyine plazma temizleme veya korona işlemi gibi tekniklerle ön işlem uygulayın. Uygun alt tabaka temizliği ve hazırlığı sağlayın.
Kirlenme ve Safsızlıklar:
Sorun: Vakum odasındaki veya alt tabakadaki kirleticiler kaplamada kusurlara yol açabilir.
Çözüm: Vakum odası içinde temiz bir ortam sağlayın, odayı ve armatürleri düzenli olarak temizleyin ve yüksek saflıkta kaynak malzemeler kullanın.
Stres ve Çatlama:
Sorun: Kaplamadaki yüksek artık gerilme çatlamaya veya soyulmaya yol açabilir.
Çözüm: Stresi azaltmak için sıcaklık ve biriktirme hızı gibi biriktirme parametrelerini optimize edin. Gerekirse gerilim azaltıcı katmanlar kullanın.
Alt Tabaka Eğrilmesi veya Deformasyonu:
Sorun: Bazı plastikler yüksek vakum ve sıcaklık koşulları altında deforme olabilir veya bükülebilir.
Çözüm: Vakum kaplamaya uygun alt tabakalar seçin veya alt tabaka bozulmasını en aza indirmek için sıcaklık kontrol yöntemleri uygulayın.
Fenomen 1: Olukta kabarcıklanma
Sebep analizi:
1. Sıcaklık veya basınç gereksinimleri karşılamıyor, bu da yanlış emişe neden oluyor;
2. Yetersiz yapıştırıcı miktarı, yetersiz püskürtme miktarı veya levhadan yapıştırıcı sızıntısı;
3. Yetersiz ön ısıtma (PVC filmi yumuşatma) veya kabarma süresi (şekillendirme süresi);
4. Vakum kalıplamadan sonra, sıcaklık düşmeden önce basıncı kaldırın.
5. Yapıştırıcının kendi ısı direnci yeterli değildir.
Çözüm:
1. Sıcaklığı veya vakumu artırın;
2. Uygulanan tutkal miktarını artırın ve yüksek kaliteli levhalar seçin;
3. Ön ısıtma veya kalıplama süresini artırın;
4. Vakum kalıplamadan sonra, vakum geri çekilmeden önce sıcaklık oda sıcaklığına veya biraz daha yükseğe soğutulmalıdır.
5. Kürleme maddesi ile kullanın.
Fenomen 2: Yerel kabarcıklanma
Sebep analizi:
1. Düzensiz tutkal püskürtme, az miktarda yerel tutkalla sonuçlanır ve bu da yapıştırma gücünde azalmaya neden olur;
2. PVC filmle ilgili sorun, yaşlanma veya ısıtma sırasında yüzeye kolayca geçebilen ve yapıştırma gücünü etkileyen plastikleştiriciler içermesidir;
3. Blister makinesinin içindeki ısıtma borusunda eşit olmayan sıcaklığa neden olan bir sorun var.
Çözüm:
1. Yapıştırıcının eşit miktarda püskürtülmesini sağlamaya çalışın;
2. Yüksek kaliteli PVC film kullanın;
3. Ekipmanların zamanında bakımı.
Fenomen 3: Kenar tutulamıyor veya daraltılamıyor
Sebep analizi:
1. Vakumlama sırasında yan sıcaklık çok düşük veya vakum derecesi yetersiz;
2. Yapıştırıcının yetersiz sıcaklık dayanımı;
3. Vakum kalıplamadan sonra, sıcaklık düşmeden önce basıncı kaldırın.
Çözüm:
1. Sıcaklığı veya vakumu artırın;
2. Kürleme maddesi ile kullanın;
3. Vakum kalıplamadan sonra, vakum geri çekilmeden önce sıcaklık oda sıcaklığına veya biraz daha yüksek bir sıcaklığa soğutulmalıdır.