Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά τη διαδικασία πλαστικής επίστρωσης υπό κενό και οι λύσεις

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά τη διαδικασία πλαστικής επίστρωσης υπό κενό και οι λύσεις

Η διαδικασία πλαστικής επικάλυψης υπό κενό, επίσης γνωστή ως επιμετάλλωση υπό κενό ή εναπόθεση υπό κενό, μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορες προκλήσεις και προβλήματα κατά την εκτέλεσή της. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προϊόντων με επικάλυψη και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας παραγωγής. Ακολουθούν ορισμένα συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά τη διαδικασία πλαστικής επικάλυψης κενού και οι πιθανές λύσεις τους:
Τρύπες ή πορώδες στην επικάλυψη:
Πρόβλημα: Μικρές οπές ή πόροι στην επικάλυψη μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένες ιδιότητες φραγμού και αισθητική.
Λύση: Βελτίωση της καθαριότητας της επιφάνειας του υποστρώματος, προσαρμογή των παραμέτρων επικάλυψης και διασφάλιση της κατάλληλης απαέρωσης του θαλάμου κενού για την ελαχιστοποίηση της μόλυνσης και του πορώδους.
Ανομοιόμορφο πάχος επικάλυψης:
Πρόβλημα: Οι διαφορές στο πάχος της επικάλυψης σε όλο το υπόστρωμα μπορεί να οδηγήσουν σε ασυνεπή εμφάνιση και απόδοση.
Λύση: Διατηρήστε τον κατάλληλο έλεγχο των ρυθμών εναπόθεσης, της περιστροφής ή μετακίνησης του υποστρώματος και της τοποθέτησης της πηγής επικάλυψης για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη εναπόθεση.
Ζητήματα προσκόλλησης:
Πρόβλημα: Η κακή πρόσφυση της επίστρωσης στο υπόστρωμα μπορεί να οδηγήσει σε αποκόλληση ή αποκόλληση.
Λύση: Προεπεξεργασία της επιφάνειας του υποστρώματος με τεχνικές όπως ο καθαρισμός με πλάσμα ή η επεξεργασία με κορώνα για τη βελτίωση της πρόσφυσης. Εξασφαλίστε τον κατάλληλο καθαρισμό και προετοιμασία του υποστρώματος.
Μόλυνση και ακαθαρσίες:
Πρόβλημα: Οι ρύποι στο θάλαμο κενού ή στο υπόστρωμα μπορεί να οδηγήσουν σε ελαττώματα στην επίστρωση.
Λύση: Διατηρήστε ένα καθαρό περιβάλλον εντός του θαλάμου κενού, καθαρίστε τακτικά το θάλαμο και τα εξαρτήματα και χρησιμοποιήστε υλικά υψηλής καθαρότητας.
Στρες και ρωγμές:
Πρόβλημα: Οι υψηλές υπολειμματικές τάσεις στην επικάλυψη μπορεί να οδηγήσουν σε ρωγμές ή ξεφλούδισμα.
Λύση: Βελτιστοποίηση των παραμέτρων εναπόθεσης, όπως η θερμοκρασία και ο ρυθμός εναπόθεσης, για τη μείωση της καταπόνησης. Χρησιμοποιήστε στρώματα ανακούφισης από την καταπόνηση, εάν είναι απαραίτητο.
Στρέβλωση ή παραμόρφωση υποστρώματος:
Πρόβλημα: Ορισμένα πλαστικά μπορεί να παραμορφωθούν ή να στρεβλωθούν κάτω από συνθήκες υψηλού κενού και θερμοκρασίας.
Λύση: Επιλέξτε υποστρώματα που είναι κατάλληλα για επίστρωση υπό κενό ή εφαρμόστε μεθόδους ελέγχου της θερμοκρασίας για την ελαχιστοποίηση της παραμόρφωσης του υποστρώματος.
Φαινόμενο 1: Φουσκάλες στο αυλάκι
Ανάλυση λόγου:
1. Η θερμοκρασία ή η πίεση δεν πληροί τις απαιτήσεις, με αποτέλεσμα την εσφαλμένη αναρρόφηση,
2. Ανεπαρκής ποσότητα κόλλας, ανεπαρκής ποσότητα ψεκασμού ή διαρροή κόλλας από την πλακέτα,
3. Ανεπαρκής προθέρμανση (μαλάκωμα της μεμβράνης PVC) ή χρόνος φουσκώματος (χρόνος διαμόρφωσης),
4. Μετά τη χύτευση υπό κενό, αφαιρέστε την πίεση πριν πέσει η θερμοκρασία.
5. Η αντοχή της κόλλας στη θερμότητα δεν είναι επαρκής.
Λύση:
1. Αυξήστε τη θερμοκρασία ή το κενό,
2. Αυξήστε την ποσότητα της κόλλας και επιλέξτε σανίδες υψηλής ποιότητας,
3. Αυξήστε το χρόνο προθέρμανσης ή χύτευσης,
4. Μετά τη χύτευση υπό κενό, η θερμοκρασία πρέπει να ψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου ή λίγο υψηλότερη πριν από την απόσυρση του κενού.
5. Χρήση με παράγοντα σκλήρυνσης.
Φαινόμενο 2: Τοπική φουσκάλα
Ανάλυση λόγου:
1. Ο ανομοιόμορφος ψεκασμός κόλλας έχει ως αποτέλεσμα μικρή ποσότητα τοπικής κόλλας, με αποτέλεσμα τη μείωση της αντοχής της κόλλας,
2. Το πρόβλημα με τη μεμβράνη PVC είναι ότι περιέχει πλαστικοποιητές, οι οποίοι μπορούν εύκολα να μεταναστεύσουν στην επιφάνεια κατά τη γήρανση ή τη θέρμανση, επηρεάζοντας την αντοχή της συγκόλλησης,
3. Υπάρχει πρόβλημα με το σωλήνα θέρμανσης στο εσωτερικό της μηχανής κυψέλης, που προκαλεί ανομοιόμορφη θερμοκρασία.
Λύση:
1. Προσπαθήστε να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη ποσότητα ψεκασμού κόλλας,
2. Χρησιμοποιήστε φιλμ PVC υψηλής ποιότητας,
3. Έγκαιρη συντήρηση του εξοπλισμού.
Φαινόμενο 3: Αδυναμία συγκράτησης ή συρρίκνωσης της άκρης
Ανάλυση λόγου:
1. Κατά την αναρρόφηση με ηλεκτρική σκούπα, η πλευρική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή ο βαθμός κενού είναι ανεπαρκής,
2. Ανεπαρκής αντοχή της κόλλας στη θερμοκρασία,
3. Μετά τη χύτευση υπό κενό, αφαιρέστε την πίεση πριν πέσει η θερμοκρασία.
Λύση:
1. Αυξήστε τη θερμοκρασία ή το κενό,
2. Χρήση με παράγοντα σκλήρυνσης,
3. Μετά τη χύτευση υπό κενό, η θερμοκρασία πρέπει να ψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου ή ελαφρώς υψηλότερη πριν από την απόσυρση του κενού.