Różnice między folią PVC a zwykłą folią samoprzylepną

Różnice między folią PVC a zwykłą folią samoprzylepną

Folia PVC i zwykła folia samoprzylepna są używane do różnych zastosowań, ale mają wyraźne różnice pod względem składu materiału, właściwości i zastosowań. Oto najważniejsze różnice między folią PVC a zwykłą folią samoprzylepną:

Skład materiału:

Folia PVC (folia z polichlorku winylu): Folia PVC jest zwykle wykonana z polichlorku winylu, rodzaju tworzywa sztucznego. Jest to termoplastyczny polimer znany ze swojej trwałości i elastyczności.

Zwykła folia samoprzylepna: Zwykłe folie samoprzylepne mogą być wykonane z różnych materiałów, w tym papieru, plastiku, tkaniny lub folii metalowych, w zależności od zamierzonego zastosowania.

Warstwa klejąca:

Folia PVC: Folie PVC często nie mają wbudowanej warstwy klejącej. Są one zwykle używane w połączeniu z klejami, takimi jak cement kontaktowy lub specjalistyczne kleje do laminowania, aby połączyć je z powierzchniami.

Zwykła folia samoprzylepna: Zwykłe folie samoprzylepne mają warstwę kleju po jednej stronie, co pozwala im przyklejać się do powierzchni bez potrzeby stosowania dodatkowych klejów. Rodzaj kleju może być różny, w tym kleje wrażliwe na nacisk, kleje topliwe lub kleje na bazie rozpuszczalników.

Zastosowania:

Folia PVC: Folie PVC są powszechnie stosowane do celów dekoracyjnych, takich jak laminowanie mebli, szafek, drzwi i paneli ściennych. Są one również stosowane w opakowaniach, oznakowaniach i jako powłoki ochronne dla różnych powierzchni.

Zwykła folia samoprzylepna: Zwykłe folie samoprzylepne mają szeroki zakres zastosowań, w tym drukowanie etykiet, pakowanie, projektowanie graficzne, etykietowanie przemysłowe i wiele innych. Mogą być używane do klejenia, etykietowania, pokrywania i uszczelniania różnych powierzchni i materiałów.

Wygląd i wykończenie:

PVC Film: PVC films often have a decorative appearance, with various textures, patterns, and colors, making them suitable for enhancing aesthetics in applications like interior design and decor.

Zwykła folia samoprzylepna: Zwykłe folie samoprzylepne mogą mieć wygląd zwykły lub zadrukowany, w zależności od ich przeznaczenia. Są one często używane do celów funkcjonalnych, takich jak etykietowanie lub ochrona.

The main component of PVC film is polyvinyl chloride, and other components are added to enhance its heat resistance, toughness, ductility, etc. The top layer of this surface facial mask is paint, the main component in the middle is PVC, and the bottom layer is back coating adhesive.Ordinary adhesive film is directly applied to the surface of the board with glue at room temperature, so after one or two years, the film is prone to detachment. PVC film, on the other hand, is pressed onto the surface of the board using a specialized vacuum press at a high temperature of 110 degrees Celsius, making it less prone to detachment. Although PVC film has excellent quality assurance, some people may say that PVC is a chemical product after all, and it cannot be compared to natural materials, which cannot eliminate toxicity and odor, and cannot avoid causing harm to the environment. The fact is that this is not the case. This is because the raw materials for producing PVC films are specially extracted, and toxic substances are completely extracted. Therefore, PVC is completely non-toxic and odorless, and has no irritation to the human skin or respiratory system. For those who are allergic to wood and paint, using PVC film packaging for furniture or kitchenware is very suitable. By using PVC film as decorative film, people can use a large amount of medium density board, particle board, plywood, and fiberboard, reducing the amount of wood used.