20000 meter 0,07 mm pvc dekorativ film för golv i S:t Petersburg, Ryssland